Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem.

Neboj se náhlého strachu, ani když přijde ničivá bouře na ničemy. Neboť Hospodin ti bude po boku/bude tvou jistotou a bude chránit tvou nohu před polapením.

Přísloví 3:9-10 + 25-26

V přípravách na každoroční díkůvzdání za sklizeň bychom se měli soustředit na slovo ctít. Písmo nás učí, abychom ctili Hospodina svým dáváním. Svět je dnes doslova zaplaven hroznými zprávami a lidé zmírají strachy. Je teď proto velice důležité ctít Boha i tak, že poslechneme jeho příkaz: „Neboj se náhlého strachu“. Pán musí být naší jistotou. Pro dítě Boží bát se toho, co se děje ve světě, znamená zneuctít Boha. Kdysi v době Noema to, co přinášelo světu zkázu, současně Noema a jeho rodinu zvedalo vzhůru. Byli v bezpečné skrýši. Noe uctil Boha tím, že mu plně důvěřoval, že ho zachová v době ničivé bouře.