Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.

Efeským 2:8-10

Když se vás někdo zeptá, kde bydlíte… Když jsme teď naposledy byli v Ostravě, moje navigace mě nedokázala úspěšně navést na přesné místo našeho setkání, protože kolem bylo mnoho obytných domů. Zatelefonoval jsem Milušce, která se mě zeptala: „A kde jsi? Někdo pro tebe přijde a navede tě na shromáždění.“ Pozice, místo, příbytek, bydliště, adresa. Kde jsi, Adame? Hřích dislokuje. Kde jsi? V Ježíši Kristu. Ježíš je svět sám pro sebe. Byli jsme stvořeni v Kristu. Jestli je někdo v Kristu… V něm žijeme, hýbeme se a máme své trvání. V něm máme vykoupení. Ve mně budete mít pokoj. Vše, co potřebujete, najdete v Ježíši. V něm jste úplní.