Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit.

Deuteronomium 11:8

Tento verš nám zjevuje tajemství síly a schopnosti získat to, co Bůh zaslíbil. Také z něj můžeme pochopit důvod, proč Bůh svým lidem dává přikázání. Je to stejné jako v případě sadaře, který natěšeně očekává svou úrodu, nebo rodiče, který se nemůže dočkat prvních kroků nebo prvních slov svého dítěte. Stejně tak i nebeský otec dychtivě touží vidět své dítě růst, obléknout se do síly a povstat v moci, obsadit zemi a naplnit ji spravedlností a pravým poznáním Boha.