Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. 2. Korintským 2:11-12

V dnešní době je pro nás zásadně důležité připomínat si odkud proudí naše síla a pomoc. Vrátit se k tomu a soustředit se na to. Nemyslím si, že křesťanský svět už pochopil, jak je důležité, abychom chodili a žili v duchu. Od zvířat se odlišujeme tím, že Bůh člověka stvořil jako ducha, který může mít obecenství a je schopen vzájemných interakcí s jeho Duchem. Mnozí věřící stále ještě nedorostli k duchovní dospělosti, takže jsou církve plné duchovních zakrslíků, kteří nejsou schopní poznat a přijmout všechno, co je pro ně tak hojně dostupné v Kristu.