„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“

Jan 11:25-26 (B21)

Kristus Ježíš přišel na zem proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Jak říká Písmo, odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je život věčný skrze našeho Pána Ježíše Krista. Člověk tento život ztratil skrze hřích, ale Kristus ho přišel vrátit všem, kteří do něj vloží svou důvěru. Současná krize nás má přimět k tomu, abychom se střízlivě zamysleli nad tím, co je život. Abychom se ptali, pro co vlastně žijeme. Kristus Ježíš je Princ života a jeho autor. On je také Chléb života, který životu dává obživu a zachovává ho. A tento život nachází svůj pravý význam a naplnění jenom v něm.