Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.

  1. Petr 2:9-10

Živé, vnitřní povědomí o nebeském povolání nám pomůže uniknout lžím a svodům bídného života, který se odehrává v bídném pozemském prostředí. Pokud se odvážíme ztratit nebeskou perspektivu, stanou se z nás zajatci současného života. Byli jsme povolaní odněkud někam. Ze tmy do jeho nádherného světla. Z vlády Satana do království Božího Syna, Ježíše Krista. Z prokletí do požehnání. Z přirozeného života do nadpřirozeného, do světa divů, kde uprostřed svého lidu vládne Bůh.