Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu.

Židům 12:1-3

Běh, který běžíme, není osamělý. Na cestě vidíme stopy těch, kteří běželi před námi, kteří prošli vším, čím procházíme my, ale vítězně dorazili do cíle. Můžeme také zahlédnout mrtvoly těch, kteří po cestě odpadli. Můžeme se nechat inspirovat a povzbudit těmi, kdo vyhráli. A nejenom jimi. Odvahu nám mohou dodat i ti, kteří běží spolu s námi a daří se jim. Ti, kteří jsou rozhodnutí zvítězit. I kdyby nás však nikdo nemotivoval a neinspiroval, pojďme upřít svůj zrak na Pána Ježíše Krista. Jednota s Kristem je zárukou našeho konečného vítězství.