My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. 

1. Jan 4:6-11 (B21)

Tak jak tma v současné době houstne čím dál tím víc a svět se utápí v bezzákonnosti a nenávisti, je pro Boží děti nevyhnutelné znovu objevit a nalézt hloubku Kristovy lásky. Každý, kdo se narodil z Boha, se narodil z lásky. Láska dává zrod lásce. Agape je vrozená. Je to Boží povaha, kterou Bůh vkládá do každého znovuzrozeného Božího dítěte. My ji pak musíme rozvíjet a pěstovat v obecenství s Duchem svatým a žít ji každý den. Amen