Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.

Židům 11:6

Od Genesis do Zjevení Bůh dokazuje, že je spolehlivý a důvěryhodný Bůh. Bůh, který nemůže nikdy zalhat. On touží po tom, aby člověk, který se v důvěře chopí jeho slova a zaslíbení, mohl mít naprostou jistotu, že ho Bůh nikdy nezklame. Bůh není člověk, aby mohl lhát, ani syn člověka, aby mohl litovat. Copak někdy něco řekl a neudělal to? Copak někdy promluvil a nevykonal to? Hledejme ho s důvěrou, obětujme mu v pevném přesvědčení, vztáhněme svou ruku a chopme se jeho ruky věrně se k nám vztahující.