Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.

Efezským 5:1-2 (B21)

Slýcháme, že podstatou lásky je dávání. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. Písmo zde říká, že bychom měli žít v lásce, tak jako Kristus miloval nás. Bůh na nás apeluje, abychom milovali stejnou láskou, jakou miloval On nás, a stejným způsobem, jakým On projevuje svou lásku vůči nám. Z těchto veršů vyplývá, že On nás miloval tím, že vydal sám sebe Bohu jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Milovat znamená vydat se Bohu, aby nás mohl použít a někomu požehnat. Tím pak získá slávu za naše skutky z lásky On.