Když máme tak úžasného velekněze – Božího Syna Ježíše, který vešel až do nebe – držme se pevně svého vyznání.Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. 

Židům 4:14-16

Nic člověka tolik nepovzbudí a nepotěší jako to, že se dobře zná s někým, kdo už byl na světě a prošel všemi údolími, kterými teď sám prochází. A přitom to nejen přežil, ale dokonce triumfoval. Přesně takovým přítelem je pro nás Ježíš Kristus. On prožil všechno, co prožíváme my, prošel vším, čím ještě projdeme, a triumfoval. Prošel tím jako člověk, který žil pro Boží vůli, ne jako Bůh. A nyní se nám v osobě svého Ducha nabízí jako důvěrný průvodce na naší cestě životem. Když s ním půjdeme krok za krokem, můžeme si být jisti, že zvítězíme.