Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve.Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.“

Jan 10:27-30

Hlas Pastýře dává ovcím bezpečí. Ve světě, ba dokonce v církvi, zní dnes mnoho konfliktních hlasů a hodně lidí se nechává těmito hlasy odnést pryč. Hlas Pastýře je hlasem autority a řádu. Ovce musí znát nejen hlas, ale i srdce svého Pastýře. To jim dává maximální ochranu. Falešný pastýř je sice schopen napodobit hlas toho pravého, ale nikdy nebude mít jeho přízvuk. Bůh chce mít všechny své děti v dokonalém bezpečí ve svém Synu Ježíši. Musíme proto pilně následovat Boží srdce, aby se ani našemu srdci ani hlasu nepřítele nepodařilo oddělit nás od Boží lásky.