Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. „Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“ „Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“

Genesis 3:7-11

Velmi záleží na tom, kdo je zdrojem tvých informací a vědomostí. Na zdrojích informací dnes zcela závisí svět médií a zpravodajství. Proto se stává, že o stejné události přináší různá média odlišné zprávy. Není to žádná novinka. Je to tak staré jako hřích a vzpoura. Když se Bůh zeptal Adama, kdo mu řekl, že je nahý, věděl přesně, jak moc záleží na tom, kdo Adama informoval. Jaký duch tě naučil to, co víš? Člověk totiž nepřijímá jen samotnou informaci, ale také ducha, který ji předává. Učení se od Ducha pravdy osvobozuje žákovu duši.