„Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění – vždyť v něm přebývá mé jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.

Exodus 23:20-22

Požehnání za poslušnost Božím příkazům a za uposlechnutí Božího hlasu jsou nezměrná. Slabé státy dychtí po spojenectví a ochraně silných států. Svět se točí kolem aliancí. Všemohoucí nabídnul každému člověku a každému národu neporazitelnost. Jen se nad tím zamyslete. Podmínka? Naslouchejte tomu, co vám říkám, a dělejte to. Pak budete mít ochranu před všemi nepřáteli. Bylo by to jen k naší škodě, pokud bychom v dnešním světě plném nepřátelství a nesmiřitelných konfliktů, viditelných i neviditelných, odmítli tak posvátný závazek, který nám Všemohoucí nabízí.