Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: „Nech mě sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ně opřít.“Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu: „Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na mě! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! Ať se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!“ Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o ně, pravicí o jeden a levicí o druhý. „Ať zemřu i s těmi Filištíny“ zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života.

Soudců 16:21-22, 26-30

Příběh o Samsonovi je přímo nabitý lekcemi důležitými pro život. Duch pravdy nechal tento příběh zapsat do bible proto, abychom přijali velká ponaučení. Každý dar od Boha, každé pomazání a talent má svůj Bohem určený účel. Když je člověk zneužívá nebo nesprávně používá, může to mít nesmírně nebezpečné důsledky. Ať už je tím darem krása nebo poznání, bohatství či politická moc. Všichni budeme Bohu skládat účty z toho, jak jsme naložili se svým obdarováním od Boha. Díky Bohu, že nám po všech těch tvrdých lekcích vlasy mohou znovu dorůst a my se můžeme vrátit k tomu, co Bůh zamýšlel, a znovu uchopit a naplnit jeho záměr.