Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru. Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké! Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil.

Žalm 92:2-6 + 11 (CEP)

Když budete delší dobu používat na pánvi stejný olej, ať už na smažení ryb nebo hranolek či dalšího jídla, pocítíte to na kvalitě svých pokrmů. V duchovním životě je to stejné. Bůh ví, že po prožití turbulentního období budeme potřebovat čerstvý olej pomazání. Proto byli učedníci naplněni Duchem svatým nejen v 2. kapitole Skutků apoštolů, ale i v kapitole 4, kdy po bouřlivém období pronásledování a persekucí znovu volali k Bohu po čerstvém doteku. A v bibli čteme, že byli všichni naplněni Duchem svatým a mluvili Boží slovo s odvahou. Čerstvé naplnění přináší čerstvou odvahu. Možná nadešel čas na výměnu oleje.