Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele, ať pro mě vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu.“  Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře.

Exodus 25:1-2, 8-9, 40

Bohu zlomilo srdce, když v touze po obecenství se svým nejlepším přítelem, přišel do zahrady Eden, jak bylo jeho zvykem, jen aby zjistil, že člověk se právě stal spojencem satana, jeho úhlavního nepřítele. To rozdělení bolelo více Boha než Adama, ale on jako pravá Láska spustil záchrannou misi, aby prostřednictvím velké oběti získal zpět objekt své lásky. Láska Ducha je hluboká jako sama věčnost. A Bůh zaplatil nejvyšší cenu za to, aby byl jeho důvěrný vztah s člověkem obnoven. Když se Boží hlad po obecenství spojí s touhou člověka po Boží přítomnosti, ani peklo tomu nezabrání.