Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá. 

Jan 16:20-24 (B21)

Tři dny a tři noci trvající nesmírný smutek ve stínu smrti náhle skončil, když se ukázalo, že Ježíš je vzkříšený a živý. Poznání a zjevení o vzkříšení Ježíše Krista je nejvýznamnějším obratem v dějinách lidstva, a to ve světě fyzickém i duchovním. Pro učedníky znamenalo nepředstavitelný zázrak, nesmírnou radost. Tuto radost má mít každé Boží dítě. Je to radost ze zrození nového člověka. Nebe se radovalo ze stvoření Adama, ale daleko větší radost prožívalo při zrození Nového stvoření při vzkříšení Ježíše, který je hlavou a počátkem Nového stvoření. Když tvořil Bůh prvního člověka, Adama, vzal do ruky prach země. Při stvoření Nového člověka zlomil moc smrti a vzkřísil Ježíše z mrtvých. Radujte se nevýslovnou radostí.