Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.

1. Korintským 12:27-31 + 13:1-2 (B21)

Jestli kdy tělo Kristovo potřebovalo plnost Ducha a jeho dary, které by se projevovaly skutečně v plném rozsahu a síle, tak je to teď. Ocitli jsme se ve velmi kritickém okamžiku v dějinách lidstva. Ani to nejlepší z lidské moudrosti a inteligence však nebude stačit na řešení současné krize. Dny jsou zlé a slepá a bezmocná církev nemá žádnou budoucnost. Je to ale jen církev, kdo může zadržet záplavu zla. Avšak pouze Božím prstem.