Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. 

Římanům 1:19-22 (B21)

Komu je víc dáno, od toho se víc požaduje. Čím více zjevení a poznání o Bohu přijímáme, tím větší vděčnost je od nás vyžadována. Nevděčnost přeruší tok zjevení a požehnání. Svět platí příšernou cenu za svou nevděčnost. Ta je kořenem celé krize lidstva a jeho oklamání. Nevděčný člověk je oklamaný modlář. Zdravá mysl má kořen ve vděčnosti tomu, od kterého pochází veškerá požehnání. Požehnané díkůvzdání.