Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?

Římanům 8:28-31 (B21)

Ještě před prvním tahem štětce má každý skutečný umělecký malíř ve své mysli jasnou představu toho, co chce zobrazit. Ten dokonalý obraz nejprve vznikne v jeho mysli. Bůh je pak mistr umělec s velkolepými sny. A dávno před tím, než tě stvořil, přesně věděl, komu se máš podobat. Hned na začátku řekl: „Učiňme člověka k obrazu našemu, podle naší podoby.“ Toto nikdy nepřestal být jeho hlavní plán a záměr. Chtěl tvořit Ježíšovu rasu. Rasu lidí, kteří budou skrz naskrz a ve všech věcech jako Boží Syn. A to je nejvyšší povolání od Boha pro tebe a pro mě.