Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě.“(Těmito slovy naznačil, jakou smrtí má zemřít.)

Jan 12:31-33 (B21)

Ti, kteří nechali ukřižovat Ježíše, si mysleli, že pozvednout ho na kříž znamená zbavit se ho. Smrt na kříži byla nejhorším způsobem, jak člověka ponížit a popravit. Ale Pán viděl kříž jako cestu do slávy a vyvýšení, a to nejenom pro sebe, ale pro celé lidstvo. Pro nás vykoupené je kříž naší slávou, jedinou možností, jak mohl být usmířen náš hřích, jediným způsobem, jak mohla být rozdrcena Satanova hlava. Z kříže do hrobu, z hrobu do slávy. Hřích lidské rasy je odstraněn a každý, kdo uvěří a přijme Ježíše za svého Pána a Spasitele, je vyvýšen z temnoty do Božího slávyplného světla, z beznaděje a ponížení do věčné slávy.