Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš,
hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Žalm 23 (B21)

Vůdcovství po celém světě a na všech úrovních vedení je pod intenzivním tlakem a čelí obrovským výzvám. Mnoho lidí pochybuje o tom, zda jejich lídři v této tak vyčerpávající době plné zkoušek vůbec reagují správně. Současná krize také odhalila skryté vady a chyby – v mnoha národech, královstvích a státech. Některé národy byly ušetřeny toho nejhoršího, protože ti, kdo stojí u kormidla, mají moudrost. My jako Boží děti máme veškeré důvody k naději a k vděčnosti Bohu, neboť víme, že nás vede náš Pastýř – Ježíš Kristus.