Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele.

Exodus 25:20-22 (B21)

Vybudovat Stan setkávání na poušti a přenášet ho z místa na místo celých čtyřicet let putování po poušti byl dost náročný úkol. Proč byla taková dřina vyžadována od lidí, kteří se neustále stěhovali? Bylo totiž nutné vždy připravit místo pro posvátná setkávání. Bůh řekl: „Tam se s tebou budu sekávat.“ Mojžíš se setkal s Bohem u hořícího keře, často s ním byl na vrcholu hory. Jiní lidé se také setkali s Bohem nebo je Bůh navštívil. Co nebo kdo určuje správné konkrétní schůzky? Každé Boží dítě se musí učit poznávat, kde, kdy a jak si domluvit schůzku s Bohem a znát místo, kde se s Bohem může setkat.