„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“

Jan 11:25-26 (B21)

Kristus Ježíš přišel na zem proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Jak říká Písmo, odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je život věčný skrze našeho Pána Ježíše Krista. Člověk tento život ztratil skrze hřích, ale Kristu ho přišel znovu dát všem, kteří vloží svou důvěru v něj. Krize dnešních dnů nás má přimět zamyslet se a střízlivě uvažovat o tom, co je život. Ptát se, pro co vlastně žiji. Kristus Ježíš je Princ života a jeho autor. On je také chléb života, který tomuto životu dává obživu a zachovává ho. A tento život nachází svůj pravý význam a naplnění v něm.