My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.

Filipským 3:20-21 (B21)

Nikdy nesmíme zapomenout na skutečnost, že ačkoli jsme ve světě, nejsme z tohoto světa. Světské myšlení nám ukradne nebeskou identitu a znemožním nám očekávat něco z nebe. Patříme k občanům nebe. Zastupujeme království nebeské. Bohatství nebe je určeno pro jeho obyvatele. Každé království nebo stát jsou zodpovědné za to, že se postarají o své občany. Takže pohlédněte vzhůru! Přijměte z nebe všechno, co potřebujete ve službě pro Boží království tady na zemi.