Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.

1. Jan 2:1-2 (B21)

Satan a jeho padlí andělé zažili obrovský šok, když Bůh přišel do zahrady Eden poté, co Adam s Evou padli do hříchu a tím se stali spojenci Satana a hříchu. Bůh řekl, semeno ženy ti rozbije hlavu a ty mu poraníš patu. Oni poté sledovali v úžasu, jak Bůh Adama a Evu obléká do kůže zabitého beránka. Satan a padlí andělé netušili, že Bůh má plán na záchranu v případě, že člověk selže. Pro každého, kdo je v Kristu, Bůh zařídil možnost obnovy, když ve své bitvě s hříchem a pokušením padne, ale se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem volá po slitování a milosti. Kristus, který je po Boží pravici, se pak za takové okamžitě postaví, aby se za ně před Bohem přimlouval. Předkládá Otci moc a sílu své krve a obětní smrti.