Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“ Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se! Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: „Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost“ a byl označen za Božího přítele.

Jakub 2:17-23 (B21)

Všichni víme, že Boží slovo je mocné! Bible je Boží slovo. Ale jako kniha na tvém nočním stolku nemá žádnou moc. Když slovo otevřeš, budeš ho číst a uvěříš mu, stane se největší silou celého vesmíru. Každý krok, každý čin učiněný na základě Božího slova aktivuje jeho moc. Slovo je bezmocné, dokud ho neaktivuješ skutkem víry. Jednej podle své víry ve slovo HNED TEĎ!