A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on.V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás.

1. Jan 4:16-19

Zaměříme se na slova „smělá důvěra v soudný den“. Smělá důvěra – jinými slovy jistota, ujištění. Znamená to možnost očekávat soudný den bez strachu, paniky, třesení, s odvahou v srdci, bez pochybností či nejistoty o tom, zda se rozsudek neobrátí proti nám. Už v tomto životě je tedy možné žít v naprostém přesvědčení, že stojíme na správné straně lásky. Konečné soudy přijdou až v budoucnosti, ať už soud před Kristem nebo soud před velkým bílým trůnem. Měli bychom vědět a chápat, že kolem nás neustále probíhá časově omezený soud v dočasné podobě, jakási jeho předzvěst. Budeme-li však žít každodenně život ovládaný a poháněný Boží láskou, vyhneme se každému ze soudů, které dopadají právě teď.