Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, 

Jan 3:13-14 (B21)

Kdyby byl Pán Ježíši Kristus jenom dalším židovským prorokem, rabínem či spravedlivým mužem, jeho smrt na kříži by nikoho nespasila. Jestliže je ale Pánem z nebe, jestli je Bohem, jak dokazuje nejen Písmo, ale i jeho vzkříšení, pak jeho smrt na kříži znamenala usmíření a platbu za hřích a na věky zbavila satana jeho moci a nároku na lidskou rasu. Adam a Eva jistě celý život toužili dostat druhou šanci a rozhodnout se správně. Dnes má druhou šanci každý člověk. Rozhodnout se správně.