Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z nebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: „Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem.“A to, že řekl „ještě jednou…,“ ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné (to jest udělané), aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné. My však přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň.

Židům 12:25-29 (B21)

Otřesy už začaly a budou pokračovat, dokud se nenaplní Boží záměry. Celý svět se třese – národy, města, rodiny i jedinci. Ani náboženství a organizace toho nejsou ušetřeny. A ušetřeni nejsme ani my, kteří jsme v Kristu. Nesmíme zaměňovat práci člověka a práci ďábla s Božím dílem. Je potřeba, abychom si právě teď uvědomili, co dělá Bůh, dobrovolně se tomu poddali a jeho díla se účastnili. Bůh ty otřesy používá, aby tak očistil svou církev, odhalil to, co je falešné, a upevnil to, co je opravdové.