Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu.

Jakub 5:13-18 (B21)

Podíváme-li se na uvedené verše pečlivě, uvidíme pozitivní účinky modlitby a typy modlitby vhodné pro různé situace. Tyto verše nám také ukazují, že modlitby nám dávají přístup k Boží moci. Díky modlitbám je pro nás pohotově připravené vše, co pro nás Bůh opatřil skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Umět se modlit efektivně a vydat se cele modlitbám je nyní maximálně důležité, a to zejména v těchto kritických hodinách plných úzkostí. Věřím, že nás Duch Boží povolává do života v modlitbách. Ne pouze jedince, ale nás všechny – tělo Kristovo.