Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Skutky 2:1-4 (B21)

Pán Ježíš před svým nanebevzetím přikázal apoštolům, aby neopouštěli Jeruzalém, dokud nebudou oblečeni mocí z výsosti. O Letnicích předal Ježíš oficiálně své učedníky Duchu svatému. O Letnicích byla inaugurována novozákonní Církev. Duch svatý přišel, aby budoval a vyzbrojil tělo Kristovo, aby ho obýval a zmocňoval pro sklizeň. Požehnání pravého prožitku Letnic je přesně to, co v této době temna potřebuje Církev ze všeho nejvíc.