Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“  A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli.

Jan 5:17-20

Láska nám dává přístup ke zjevení. Je to láska, co odstraňuje závoj a přivádí ty, kteří se jí nechají motivovat, do užších kruhů v rámci Božího království, kde jsou odhalovány záměry a plány. Ze dvanácti vyvolených učedníků byli s Pánem v nejdůležitějších momentech vždy tři z nich. Vždy mě zajímalo, proč to tak bylo. Čím více budeme rozumět Boží lásce, čím více v ní nalezneme odpočinutí a motivaci, tím více nám budou padat šupiny z očí a tím hlouběji budeme moci vhlédnout do Božích tajemství. Růst v lásce a růst v poznání Boha jdou ruku v ruce.