Vakcína

víry na viry

Milý příteli,

celý svět je chycen do spárů probíhající pandemie, která určitým způsobem zasáhl všechny a všechno na planetě Zemi. COVID-19 dál vrhá stín smrti, strachu a beznaděje na naše životy, ekonomiku, politiku, turismus a společenské vazby. Lidé upínají své naděje k vývoji léku, velké farmaceutické společnosti pomocí miliard dolarů z vládních fondů závodí o to, kdo první vyvine a otestuje účinnou vakcínu.

Chceme, abyste věděli, že následky COVID-19, jakkoli jsou hrozné, nejsou ani zdaleka srovnatelné s důsledky prvního viru, který kdysi způsobil pandemii, při níž nákaza zasahuje bez výjimky každého člověka. Tento virus se přenáší narozením na každého člověka přicházejícího na svět. Je to matka všech virů, kořen všeho zla, původce smrti, zloby a zlosti, nerozlišuje a nediskriminuje. A je skutečně neviditelný. Neviditelný nepřítel. Nejhorší však je, že tento virus lidé považují za normální, dokonce ho milují a vítají. 

Mluvím o viru jménem hřích. Lidstvo se jím nenakazilo proto, že někdo v čínském Wu-chanu snědl netopýra, ale proto, že Adam s Evou snědli zakázané ovoce, protože podlehli satanovu pokušení. 

Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.  Genesis 3:6

Tento virus zkazil lidskou přirozenost, zvrátil historii lidstva a udělal z člověka hříšné stvoření, nepřítele svatého Boha. Do srdce člověka byl vložen satanův gen, který změnil jeho přirozenost. Lidská bytost získala přirozenost smrti, vzpoury, zla, lži a postavila se Bohu na odpor. Tento virus nezabíjí tedy jenom tělo člověka, ale i jeho duši.

Světová náboženství, stejně tak jako věda, vzdělávání a člověk obecně se snaží nalézt proti tomuto viru vakcínu. Veškeré jejich pokusy selhaly. Lék na smrtonosnou matku všech virů nenašli.

Všemohoucí Bůh ve své velké lásce a soucitu nám poslal vakcínu přímo shora. Krev Ježíše Krista prolitou na golgotském kříži.

Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. 1. Korintským 15:56

Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23

V něm (Ježíši) se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti. Efezským 1:7

Právě teď, když čtete tyto řádky, je tolik potřebná vakcína dostupná. Ježíš je tady, aby vaše mrtvé, hříšné srdce naočkoval a uzdravil. Od léku vás dělí jen modlitba.

Životní situace

Hledám smysl života

Nemoc a závislost

Mám to pod kontrolou

Strádání

Jsem ateista

Zajímám se o duchovno