Národe český, navrať se ke Kristu!

J.A. Komenský

J.A. Komenského si pamatujeme ze školních lavic. Říká se mu také „učitel národů”, protože v oblasti pedagogiky položil základ mnoha dobrým věcem. Například dle jeho metody jsou dodnes po celém světě psány jazykové učebnice.

O čem se ale mluví méně, je fakt, že Komenský byl oddaný Bohu, miloval Boha, důvěřoval Bohu, a i přesto, že v životě zažil mnohá protivenství (v dětství mu zemřeli rodiče, po Bílé hoře byl nucen emigrovat, manželka a děti podlehly morové nákaze…), zůstal optimistou. Jak je to možné?

Komenský byl přesvědčený, že dokonalé štěstí nalezne člověk jen ve vztahu s Bohem. Skrze svoji vlastní zkušenost věděl, že ať jsou životní okolnosti jakékoliv, Hospodin ho vysvobodí „z osidla lovce, ze zhoubného moru, přikryje ho svými perutěmi, pod jeho křídly najde útočiště,” jak je psáno v žalmu 91.

Inspirujme se jeho odkazem: Národe český, navrať se ke Kristu! Sám Komenský nám k tomu dává návod a odkazuje českému národu následující věci: 

  • Bibli – díky kralickému překladu si Boží manuál pro lidský život mohou lidé již 400 let přečíst v češtině. V Bibli naleznete odpovědi na své otázky: proč jsem tady, jak vznikl svět, co je po smrti nebo jak žít dobrý život?
  • Lásku k pravdě – nejedná se o subjektivní pravdu, ale dokonalou pravdu, kterou žádné fake news nepřebijí. Taková pravda je jedna jediná a tou je Boží pravda, která je stejná včera, dnes a navěky.

Pokud se jeho odkazu budeme držet, má náš národ naději.

Živ buď, národe zasvěcený Bohu, a neumírej.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kapitola XX.

Poslechněte si vyučování:

S Bohem vám bude lépe

Životní situace

Hledám smysl života

Nemoc a závislost

Mám to pod kontrolou

Strádání

Jsem ateista

Zajímám se o duchovno