Hledám smysl života

Jak byste sami pro sebe popsali smysl života? Pro někoho je smyslem života rodina. Pro druhého práce, kariéra. Pro někoho obětovat se pro druhé. Někdo smysl života do smrti nenajde. Někdo smysl života zná, ale nedokáže ho realizovat. Přečtěte si následující příběhy lidí, kteří smysl života znovu našli.

Skutečnou cenu věci zná jen její majitel. Zloděj neví, jaká je opravdová hodnota toho, co ukradl. Může klidně ukrást hodinky za milion korun a prodat je v zastavárně za pár šupů. Zamyslete se nad tím. Možná jste sami někdy dostali dar a nevěděli jste, jak velmi drahý byl. Jenom dárce zná skutečnou hodnotu. Jaká je skutečná cena člověka?

Lidé obvykle vyjadřují hodnotu pomocí peněz, majetku, vzdělání nebo společenského postavení. Určit hodnotu vlastního života na nesprávných vahách může být ale velmi nebezpečné. Mnozí lidé takto cenu svého života stanovili a následně spáchali sebevraždu. 

Ježíš Kristus řekl, že hodnota člověka nespočívá v ceně majetku, který vlastní.

Na jaké váhy jste položili svůj život vy? Jakou máte cenu? Používáte nějaké vlastní tajné váhy, nebo se hodnotíte podle toho, co o vás říkají známí a přátelé? 

Všechny lidské váhy jsou falešné a nepřesné.

Jenom tvůrce nebo skutečný vlastník zná opravdovou cenu. 

Uvědomujete si, že život je dar? Dochází vám, že všechno, co jste a co máte, je dar? 

Je tu někdo neznámý, ale láskyplný, někdo, kdo je ochoten pomoci, kdo pláče, když pláčete vy, kdo s vámi cítí vaši bolest. Někomu patříte. Bohu, který stvořil vás a celý vesmír. 

Ježíš Kristus je Bůh, Stvořitel a vlastník každé lidské bytosti. Jenom On zná vaši skutečnou hodnotu. On vás zvážil na vahách své lásky a stanovil vaši cenu. A ta je vysoká. Proto sám zemřel, aby nás zachránil před zatracením v pekle.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Jan 3:16 

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 

Jan 10:10-11

Přecenit nebo nedocenit vlastní život je velkou urážkou Boha, který vládne univerzu. Naše jednání, reakce, vystupování i rozhodování jsou všechna založena na tom, jakou máme cenu ve vlastních očích.

Odevzdejte dnes svůj život Ježíši Kristu a On ve vašem srdci nastaví správné váhy.

 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. 

Ezechiel 36:26-27

Byla jsem žena, která žila obyčejným, spořádaným rodinným životem. Milovala jsem manžela, děti a můj život se točil kolem nich. Můj obraz o tomto „dobrém“ životě se však jednoho dne úplně rozbil. Můj manžel odešel za jinou ženou a já zůstala sama s dětmi, uprostřed střepů svých jistot, plánů, radosti… V té době jsem navíc přišla i o práci, nevěděla jsem, co bude dál. Život se mi prosypal mezi prsty, ocitla jsem se na dně, prožívala bolest zlomeného srdce, hanbu, sebelítost a beznaděj. Byla jsem tehdy věřící, věřila jsem v Boha, v Ježíše, chodila jsem do kostela. V tomto období jsem ale jasně věděla, že je to málo. Potřebovala jsem mnohem víc. Toužila jsem po tom, aby mě zachránil, odpustil mi, uzdravil mě, aby vešel do mého života a situace a se všemi těmi střepy něco udělal. Věděla jsem, že mu nemám co nabídnout – jen svoje zraněné srdce a rozbitý život. Ale zkroušeným srdcem Bůh nikdy nepohrdá. Tehdy jsem mu naplno otevřela dveře svého srdce. Četla jsem Bibli a Bůh mě skrze Slovo v ní povzbuzoval, léčil, napomínal a obnovoval. I v problémech, osamocení a v těžkých situacích jsem mohla zažívat uvnitř v srdci pokoj a radost. Pomohl mi odpustit a dal mi novou naději, postaral se o mě a provedl mě těžkým obdobím. Je stále se mnou, každý den mého života, ať se děje cokoliv. Nalezla jsem pro svůj život pevnou skálu.

Lenka

Ve svém životě jsem došel do bodu, kdy jsem se ptal sám sebe: „Proč tady na tomto světě jsem? Jaký je smysl života? Proč vůbec žiji?“ Pak mě napadlo slovo láska. No jo, ale jaká láska? Láska rodiče, nebo láska ženy? Pochopil jsem, že to není ono. Krátce potom jsem slyšel od jednoho člověka, že mě Bůh tak miloval, že dal za mě svého syna Ježíše Krista, který za mě zemřel na kříži, ale třetího dne vstal z mrtvých (Jan 3:16), je živý a mohu Ho pozvat do svého života. Věděl jsem, že jsem našel odpověď na svoji otázku. S radostí jsem přijal Pána Ježíše za svého pána a spasitele. Takhle začal můj nový život. Žiji v Kristu už 15 let. Je to cesta od slávy k slávě. V Pánu jsem našel to, co jsem ve světě nenašel – lásku, radost, pokoj a svobodu, kterou člověk může mít jen v Kristu.

To blaho, které jsem v Kristu získal, je velmi těžké slovy popsat. Věčný Bůh mě přijal za syna a požehnal mi veškerým duchovním požehnáním v Kristu. Bůh mě vysvobodil z gamblerství a požehnal mi krásnou rodinou.

Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. 

Bůh vám žehnej.

Marián

Tvůj život má účel

Od reklamy k pop kultuře, od kavárny k televizi, od sociálních médií ke každodennímu životu jsme soustavně vystaveni nějakému srovnávání. Svou hodnotu a cenu posuzujeme na základě toho, co jsme ve srovnání s ostatními dokázali, a tím se snažíme zbavit se pocitu prázdnoty. Největší pravda, na kterou zapomínají dokonce i křesťané, je, že to, co říká Bůh, je daleko důležitější než to, co říkají ostatní. V Efezským 2:1-10 je nám představena pravda evangelia – byli jsme mrtví ve svých hříších, žili jsme podle vlastních tužeb a po svém, žili jsme životy, které působily zkázu. Nicméně tím to nekončí. Bůh, který je nesmírně milosrdný, nás obživil spolu s Kristem. Tam, kde byla smrt, Bůh přinesl život. Kde byl hněv, Bůh přinesl lásku – do zpackaných životů zlomených lidí, jako jsme my. Byli jsme spasení a uvedení do vztahu s Bohem. Pouze na základě víry v Ježíše Krista. Takže není proč se chlubit (Efezským 2:8-9). Ale ani tím to nekončí. Verš 10 nám říká, že jsme mistrovské dílo. Nejsme výtvorem pouhé kosmické srážky, nejsme jen výplodem neznámé vyšší moci, ale jsme – každý z nás – stvořeni milujícím Otcem k velkým věcem. Kdyby sis měl zapamatovat jen jedinou věc, zapamatuj si, že Bůh se nestal člověkem a nezemřel místo nás pro nic za nic. On ví přesně, co v našich životech dělá, a také dokončí to, co v nás začal (Filipským 1:6). I v čase trápení se nech povzbudit Jeho slovy: nikdy tě neopustím, nikdy tě nezanechám bez pomoci.

Hledám smysl života

Nemoc a závislost

Mám to pod kontrolou

Strádání

Jsem ateista

Zajímám se o duchovno