Co je pravda?

Pilát Pontský
Pilát se zeptal: „Čím ses provinil?“
Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“
Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“
Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům.
Janovo evangelium 18:33-38

Většina lidí se dnes staví k pravdě stejně jako Pilát. Co je pravda? Pokrčí rameny a odejdou bez odpovědi. 

Je to jeden z důsledků toho, že svět je plný fake news, tedy doslova falešných zpráv, polopravd či rovnou lží o lidech, o věcech, o životě a také o Bohu. Jen si představte, kolik fake news koluje o dnešní pandemii. Kdo postaví svůj život na fake news, doplatí na to. Může přijít o investice, o přátele, o rodinu, o dobrou pověst…

Největší cena se ale platí za to, že uvěříme fake news o samotné Pravdě. 

„Co je pravda?” zeptal se Pilát a po těch slovech odešel. Aniž by si počkal, až mu Kristus odpoví: „Já jsem ta pravda, cesta i život. Nikdo nepřichází k Bohu Otci jinak, než skrze mě.” Jan 14:6

Nejhorší fake news o Bohu produkuje samotné náboženství, které vykresluje lidem pravdu o Bohu tak, jak mu to vyhovuje.

Pravdu hledejte v Božím slově, v Bibli. Otevřete srdce Ježíši Kristu, „poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí”. Jan 8:32

Já jsem ta pravda. Ježíš Kristus

Poslechněte si vyučování:

Věčný život je tady a teď

Životní situace

Hledám smysl života

Nemoc a závislost

Mám to pod kontrolou

Strádání

Jsem ateista

Zajímám se o duchovno