Náš syn Tomáš dlouho trpěl problémy se žaludkem, nechutenstvím a zvracením. Nemoc ho omezovala v každodenním životě. Hodně zhubnul, ale lékaři si mysleli, že simuluje, protože žádné z mnoha vyšetření, kterými prošel, neukázalo příčinu obtíží. Začal chodit na psychiatrii, nasadili mu antidepresiva a po dvou letech trápení skončil v léčebně. My, jeho rodina, jsme to nevzdali. Neustále jsme se modlili. Na uzdravující shromáždění jsme přivezli lékařskou zprávu a Tomášovo tričko*, pastor na ně položil ruku a za Tomáše se modlil. My jsme tričko synovi odvezli do léčebny. Tomášovi jsme řekli, ať triko nosí a stále se pokrývá krví Ježíše. Do týdne byl Tomáš doma. Děkujeme Bohu za to, že je uzdravený. Začal zvládat základní věci a konečně přibírá na váze!


 *Skutky apoštolů 19:11-12:  Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli.