V této předvánoční době je všude shon a nával. Lidé do sebe strkají, každý se chce dostat tam, kam potřebuje. V hlavách si stále opakujeme seznamy úkolů a dárků a zoufáme si nad tím, co jsme ještě nestihli a co nám ještě chybí. 

Trochu to připomíná tlačenici ve městě Betlémě před více než 2000 lety. Římský císař Augustus tenkrát vyhlásil sčítání lidu v celém tehdejším známém světě a obyvatelé všech římských provincií se museli vydat na leckdy dlouhou cestu do svých rodišť, aby tam byli zapsáni do úředních seznamů. Proto byl i tesař Josef se svou zasnoubenou ženou Marií v Betlémě. 

Všude bylo mnoho lidí a velká tlačenice. Jindy poklidné městečko bylo přeplněné lidmi a pro Josefa s Marií se už nenašlo místo nikde v hostinci. A přitom to měl být den, na který lidstvo čekalo. 

Den, kdy se měl narodit Spasitel. 

Ten, který měl přijít, aby zachránil člověka před věčným zatracením. Dlouho očekávané vysvobození, vyhlížená úleva. 

Mesiáš, jehož příchod slibovala svatá písma po dlouhá tisíciletí. 

Lidé ale uprostřed všeho toho zmatku a shonu hlas svého Spasitele neslyšeli.

Dnes je všude také shon a spěch. A ve velkém zmatku zaniká prostá zpráva, která říká: „Dnes se vám narodil ve městě Davidově Spasitel – Kristus Pán.“ 

Vám, kteří spěcháte a sháníte spoustu věcí, vám se narodil Ten, kdo vysvobozuje a uzdravuje. Narodilo se vaše řešení. Přišlo vaše východisko. 

Mnoho lidí celý život stále čeká na něco, co přinese dlouho očekávanou změnu. Pro nemocného to může být uzdravení, pro osamělého člověka nový vztah, pro prací obtíženou ženu pomocná ruka, pro narkomana konec závislosti, pro každého z nás pak jedna, ta nejdůležitější věc – odpuštění hříchů a očištění svědomí. Nedovolte, aby vás tyto svátky nechaly opět beze změny. Udělejte si čas třeba dnes večer. 

Nezavírejte dveře před Ježíšem, protože je to jeho narození, které v těchto dnech oslavujeme. Přijměte jedinou podstatu Vánoc – přijměte Ježíše. 

S ním přichází pokoj a spravedlnost. Bez něj prožijete celý život v tlačenici Betléma, ale nikdy se nesetkáte s Tím, který dává život, který drží univerzum mocí svého slova, který odpouští hříchy a obnovuje tvář našeho svědomí.

Bez odpuštění je totiž každý z nás na seznamu dlužníků Boží spravedlnosti. A žádná platba není dostatečná na to, aby člověk mohl vykoupit svou duši z věčného dluhu a následného soudu. Ježíš přišel, aby odpustil hřích a zaplatil za vinu. Porazil smrt, peklo a hrob, a proto není nic, co by nedokázal změnit i ve vašem životě.