I když se momentálně nesmíme shromažďovat při bohoslužbách, Bůh mezi námi nepřestává pracovat. 

…ale Boží slovo není v okovech. 2. Timoteovi 2:9

Věříme, že brzy bude možné se znovu scházet. Dokud to ale nejde, zůstaneme věrní a budeme slovo vysílat všemi dostupnými prostředky. 

Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela. Marek 16:16

Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky! Skutky apoštolů 4:29-30

Pán svoje slovo skutečně potvrzuje. Toto jsou krátká svědectví, které jste nám volali nebo napsali ať emailem nebo během online vysílání do chatu.

…přestala mě bolet hlava
…přestala mě bolet páteř
…přestalo mě bolet v krku
…celý říjen jsem trpěla velkou únavou, prospala jsem víkendy, později se přidala i hrozná bolest hlavy. Pastor se v úterý modlil a od té doby jsem v pořádku.
…hrozně mě bolela ruka, nemohl jsem s ní hýbat. Po modlitbě při vysílání v neděli bolest odešla, v pondělí jsem šel normálně do práce. Všichni byli překvapení, že rukou mohu normálně hýbat.

…v pátek se pastor modlil za lidi, kteří mají bolest krční páteře. Dala jsem si na ni ruku a bolest odešla. Dříve jsem měla hrozné bolesti hlavy, ale nevěděla jsem, že to je od krční páteře. Nyní nemám žádné bolesti hlavy ani páteře. Chvála Pánu!!!