Termín kampaně: srpen – září 2020

Formát: bannery na internetu, letáky, bannery v metru, billboard