Před více jak měsícem jsem začala slyšet divný šum v uchu. Nejprve jsem to přičítala zapnuté myčce nebo jinému spotřebiči, který vydává monotónní zvuk, který se nese domácností. Postupně jsem si ale uvědomila, že zvuk nemá vnější původ, ale vychází zevnitř, jako byste slyšeli šelest vlastních svalů. Při jednom úterním shromáždění se pastor modlil proti pískání v uchu. Úplně jsem nadskočila a řekla: „To jsem já!“ A přijala jsem své uzdravení. Od té doby šum v uších neslyším.  Věřím, že můj Bůh je Jahve Raffa a žádná nemoc, ať velká nebo malá, mi nepatří. Magda