Pracuji jako hostitelka v restauraci KFC v Praze. Prošla jsem v práci dobrými, ale i náročnými dny, které jsem díky Bohu zvládla. Asi po půl roce jsem dostala nabídku manažerské pozice. Požádala jsem pastora o modlitbu, aby se to stalo ve správný čas a Boží milostí. On mi při modlitbě prorokoval, že manažerkou budu. V mezidobí v práci došlo dokonce ke krádeži, ztrátu jsme nesli všichni, ale díky Bohu se vše vyřešilo a peníze jsme dostali zpět. Naučila jsem se tehdy modlit, aby vše, co bylo skryto, vyšlo na světlo. A aby se navrátilo, co ďábel ukradl, protože víme, že on přichází jen proto, aby kradl, zabíjel a ničil. Tenkrát se rozhádal celý manažerský tým. A já jsem se modlila za Boží vůli, abych nastoupila do nové pozice ve správný čas. Když do restaurace nastoupil nový management, také mi nabídli manažerskou pozici. A Bůh mi dal ujištění, že je ten správný čas, abych tu pozici přijala.
Chtěla bych vás tímto povzbudit k naději a víře v Ježíše Krista. On je věrný Bůh. A jeho slovo je pravda. On dokáže udělat to, co je nemožné. Udělá cestu tam, kde cesta není. Pro mě je to velký zázrak. Nemám žádný vysokoškolský titul ani maturitu. Je to o Bohu, modlitbách a jeho slovu, které mě učí a provází.
Je dobré nechat se motivovat Božím slovem a nikdy se nevzdávat, i když se věci nedaří podle našich představ. Bůh má své plány a procesy, kterými dokáže vše. Bůh s vámi! Iris