Činnost

Poslání církve a základní charakteristika její činnosti:

a)

Církev Oáza (dále i CO nebo Církev) je založena výlučně za účelem vykonávání náboženské činnosti a to dle Zák. č. 3/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů. 

Církev Oáza je letničně-charismatická církev založená na biblických principech s cílem sdílení Boží lásky s lidmi okolo nás, ukázání světu, že Bůh je stále stejný a neměnný ve své osobě, ve svých cestách, hodnotách a záměrech.

b)

Toto jsou způsoby, jakými Církev naplňuje své poslání a záměry:

 • Kázání evangelia Ježíše Krista, zakládání a správa místních skupin v České republice a v zahraničí, umožňuje-li to právní řád
 • Podpora místních skupin, zakládání biblických škol, výukových center, komunitních center, klubů a zřizování charitativních institucí jako jsou domy pro seniory, centra pro znevýhodněné členy společnosti apod.
 • Pomocí rozličných médií (televize, rozhlas, internet, audio a video média, knihy, periodika, apod.) oslovovat nejširší veřejnost dobrou zprávou o Ježíši Kristu
 • Sloužit cíleně mládeži, dětem, ženám, mužům, seniorům, znevýhodněným členům společnosti jako jsou sirotci, svobodné matky, drogově závislí, apod.
 • Vyučování Bible
 • Veřejná i soukromá evangelizace
 • Koncerty a kulturní akce
 • Pořádání dobrovolných sbírek, rozdělování získaných prostředků vybraných při dobrovolných sbírkách na různé charitativní účely a provoz Církve
 • Vykonávání církevních obřadů dle učení bible, jako jsou křty nových věřících, svatební obřady, pohřby, Večeře Páně, žehnání novorozencům
 • Spolupráce s ostatními křesťanskými církvemi 
 • Ustanovení vlastní organizační struktury 
 • Zaměstnávání zaměstnanců nezbytných pro zajištění chodu církve a naplňování jejích cílů
 • Podpora veřejně prospěšných organizací, charitativních projektů
 • Uzavírání smluvních vztahů
 • Využívání všech práv a dodržování všech povinností stanovených pro církve v právním řádu ČR, potažmo v jiných, relevantních právních řádech