Proč existují sekty?

Ježíš Kristus řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ Jan 5:32

Nejvyšší cena, kterou může jedinec, rodina, město a dokonce i generace zaplatit, se vztahuje k poznání pravého Boha nebo pravdy o Bohu. Když lidé odmítají poznání o Bohu, má to vážný dopad i na jejich společenský systém a řád.

Neznalost v tomto směru může vést dokonce k tomu, že když se lidé setkají s něčím za hranicí pěti smyslů, nemají na to žádnou nebo mají špatnou odpověď.

Když děti pokládají různé otázky, jaké odpovědi na ně mají agnostičtí, ateističtí rodiče a autority?

Může se pak snadno stát, že lidé začnou hledat odpovědi u jakýchkoli špatných zdrojů, které se jim namanou. Ve své neznalosti potom přijímají to špatné, protože k tomu člověk inklinuje. Ruku v ruce pak zabíjejí to, co je dobré.

Uvádíme jen výčtem některé další důvody, proč existují sekty a kulty: 

 • neznalost pravdy;
 • duchovní hlad, který je chybně nasměrován;
 • uctívání sebe sama – přehnaná domýšlivost a nadutost člověka;
 • satanem motivovaná ambice mít nadpřirozenou moc;
 • ambice řídit a kontrolovat lidi a okolnosti pro vlastní egoistické záměry;
 • vzpoura a hřích – padlá lidská přirozenost;
 • neschopnost tradičních a historických náboženských institucí ukazovat pravdu takovou, jaká ve skutečnosti je;
 • starodávné a mýtické tradice předávané z generace na generaci;
 • strach z toho, že vás někdo zraní, snaha nějak se pojistit proti tragédiím;
 • pouhou zvědavostí motivovaná touha po nadpřirozených zážitcích;
 • nenasytnost, přehnaná touha po bohatství a úspěchu a materialismus ženou mnohé lidí k tomu, že hledají pomoc u padlých andělů, a to prostřednictvím medií, šarlatánů, čarodějnic, guru, věštců, astrologů atd. Bible tyto věci zakazuje a nazývá je modlářstvím.
 • narkomanie, alkoholismus, požívání halucinogenních látek, sexuální promiskuita, zvrácená sexualita, experimenty se zoofilií, heavy-metal a tvrdý rock – to všechno jsou v podstatě otevřené dveře do démonické posedlosti a cesty, které vedou k okultním prožitkům;
 • knihy o metafyzice, praktiky východních náboženských kultů;
 • padlí andělé, andělé světla, hnutí a duchové vedení Antikristem – to všechno jsou různé typy satanských sítí, kterými Lucifer táhne lidské duše do záhuby.

 

Podle ovoce je poznáte.

Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu  7:16

 

Jak rozpoznáte sektu nebo kult?

Toto jsou některé znaky, kterých je potřeba si u dané skupiny všimnout:

 • Váží si lidského života? Radují se ze smrti druhých nebo plánují vlastní smrt?
 • Jaký má daná skupina postoj vůči vládě a autoritám? Je jim vlastní nenávist vůči lidskému zřízení/vládě a společenskému systému? 
 • Existují v dané skupině nějaká tajemství, která mají všichni zachovávat přede všemi vně skupiny, dokonce i před vlastními rodiči a blízkými lidmi?
 • Je členům bráněno v odchodu ze skupiny či organizace nebo je jim vyhrožováno, pokud tak chtějí učinit?
 • Procházejí členové nějakým speciálním výcvikem, jak se bránit, místo toho, aby směli zavolat policii?
 • Považuje se vůdce dané skupiny za Krista – za Mesiáše?
 • Provádí se ve skupině tělesné zohavování, případně krevní přísaha?
 • Stanovuje daná skupina den konce světa, případně se pokouší konec světa nějakým chaotickým způsobem způsobit?
 • Jsou členové za porušení pravidel skupiny mučeni? Jsou provinilci podrobování kruté a nelidské disciplíně?
 • Jsou sňatky ve skupině sjednávány proti vůli členů a bez jejich souhlasu?
 • Pořádá skupina tajná shromáždění na zvláštních místech, například noční setkání na hřbitovech?
 • Vyvolávají duchy zemřelých?