Není Církev Oáza sekta?

Církev Oáza je od roku 2014 státem uznaná církev, registrovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech. Proces předcházející registraci, která je v pravomoci Ministerstva kultury ČR, obnáší kromě řady jiných věcí také hodnocení očima odborníka na sekty a kulty ustanoveného přímo ministerstvem. Církev Oáza splnila požadavky stanovené zákonem a registraci získala. Rádi bychom však odpověděli na tuto otázku obšírněji.

Ježíš Kristus řekl: „Poznáte je podle ovoce“. Matouš 7:16

Toto jsou některé ze znaků (ovoce), kterým je potřeba věnovat pozornost, pokud se ptáme, zda je ta či ona skupina sektou:

 • Váží si lidského života? Radují se ze smrti druhých nebo plánují vlastní smrt?
 • Jaký má daná skupina postoj vůči vládě a autoritám? Učí nenávisti vůči lidskému zřízení/vládě a společenskému systému?
 • Existují v dané skupině tajemství, která mají členové zachovávat před všemi vně skupiny, dokonce i před vlastními rodiči a blízkými lidmi?
 • Je členům bráněno v odchodu ze skupiny nebo organizace nebo je jim vyhrožováno, pokud tak chtějí učinit?
 • Procházejí členové speciálním výcvikem, jak se bránit, místo toho, aby směli zavolat policii?
 • Považuje se vůdce dané skupiny za spasitele či mesiáše?
 • Provádí se ve skupině tělesné zohavování případně pokrevní přísaha?
 • Stanovuje daná skupina den konce světa, případně se pokouší konec světa nějakým chaotickým způsobem způsobit?
 • Jsou členové vystaveni tělesným trestům za porušení pravidel ve skupině? Jsou provinilci podrobování kruté a nelidské disciplíně?
 • Jsou sňatky ve skupině sjednávány proti vůli a bez souhlasu členů?
 • Pořádá skupina tajná shromáždění na zvláštních místech, například noční setkání na hřbitovech?
 • Vyvolávají duchy zemřelých?