Jak může milující Bůh dopouštět bolest a utrpení?

Bolest a utrpení existují. Jsou skutečné. A my lidé se s touto realitou musíme srovnat, ať jsme jakéhokoliv vyznání, náboženství, kultury, světonázoru či původu. Bez ohledu na to, jaký názor na svět máš zrovna ty, určitě si uvědomuješ, že s tím světem je něco zcela zásadně špatně. Výše položená otázka je nicméně formulovaná lehce problematicky. Je v ní skrytý jistý předpoklad. Klasický ateistický argument je, že kdyby byl Bůh dobrý, byl by proti zlu. Kdyby byl milující, chtěl by zlu zabránit. A kdyby byl všemohoucí, mohl by zlo zastavit. Ale zlo existuje, a tudíž (je závěr ateistův) žádný dobrý, milující a všemohoucí Bůh neexistuje.

Pravdou je, že Bible nám ukazuje, že nejčastěji si za zlo na světě mohou lidé sami. Počínaje 3. kapitolou Genesis až do Zjevení vidíme, že člověk se od Boha odvrací, aby si žil podle svých pravidel (Genesis 3:5). Vykoupení je o tom, proč přišel Ježíš, Bůh v těle, na zem. Tím nás Bůh spasil. Z nás, kteří jsme byli hříšní a nemožní lidé, dělá nové  lidi, nové lidstvo, nové stvoření (2. Korintským 5:17). Ze starého nové.

Ne vždy přesně víme, proč se stalo to které zlo. Přesto jsme všichni povoláni k tomu, abychom milovali jeden druhého (Matouš 22:39), pomáhali těm, kdo naši pomoc potřebují (Jakub 1:2), zastávali se těch, kdo trpí bezprávím (Micheáš 6:8) a měnili svět k lepšímu (Matouš 5:13-16).

Nebyl jsi spasený pouze OD hříchu (Efezským 2:8-9), ale i za jistým ÚČELEM (Efezským 2:10). Takže jestli vidíš někde zlo, uvědom si, že ti Bůh dal sílu a milost s tím něco dělat. Podívej se na lidi kolem sebe, u vás ve městě, ve své komunitě, a snaž se něco změnit k lepšímu. Nejvíc pro to uděláš, když budeš lidem říkat o Ježíši a ukazovat jim odpouštějící a nepodmíněnou Boží lásku.