Jak mám číst Bibli? Připadá mi nesrozumitelná a matoucí.

Na toto téma by se daly psát celé knihy, ale pojďme se podívat na pár typů, které by vám mohly pomoci. Autorem Bible je Boží duch. Duch svatý vedl zbožné muže, kteří se jím nechali vést a zapisovali Boží slovo. Je proto moudré, vždy Ducha svatého požádat o pomoc. Pane, ty jsi napsal Bibli, Ty víš, co pro mě znamená, pomoz mi rozumět Božímu slovu. Pomoz mi podle něho žít. 

Čti…
Začti se do Bible a dovol jí vyprávět. První rada je: čti. Nenech se odradit a čti. Otevři evangelia a čti. Začni třeba Janovým evangeliem nebo Markovým. Čti a zjišťuj, co znamená, že Ježíš je Boží Syn. Dívej se vnitřníma očima na to, jak se Ježíš narodil, jak žil, jak se choval, co dělal, jak zemřel, jak vstal z mrtvých. Čti Nový zákon (Novou smlouvu). Jednu knihu za druhou. Pomalu a pozorně. Bůh k tobě bude mluvit.

Ptej se…
Při čtení určitě vyvstanou otázky. Druhá rada je: ptej se. Upřímně se ptej především Ducha svatého. Odpoví ti zcela určitě. Třeba jinou pasáží Bible nebo při vyučování a kázání v církvi a na domácích skupinách. Nebude trvat dlouho a zjistíš, že čtení Božího slova je vlastně rozhovor s Bohem.

Studuj…
Popros svého pastora, vedoucího místní skupiny nebo staršího křesťana, aby ti doporučil nějaké studijní materiály. Na Oáza.tv nalezneš mnoho skvělých vyučování a kázání, která ti mohou pomoci studovat přímo téma, které tě zajímá, do hloubky a ve větším rozsahu. Vřele doporučujeme. Třetí rada je: studuj. Když si člověk odře koleno, nalepí si na něj náplast. Když člověka bolí hlava, náplast na čelo mu nepomůže. Tím chceme říct, studuj Boží slovo na téma, které tě trápí, kde potřebuješ pomoc pro sebe nebo pro druhé. Najdi verše, které se týkají uzdravení, nebo každodenních otázek jako je trpělivost, vztek, zármutek, bolest, víra, láska, rodina, manželství…

Konej…
Bible nás povzbuzuje, abychom byli nejen posluchači nebo čtenáři, ale i činiteli slova. Čtvrtá rada je: konej podle Božího slova. K čemu je člověku platební karta, když ji nikdy nepoužije? K čemu je slovo v Bibli, pokud bychom se jím odmítali řídit? My však nejsme jen čtenáři a posluchači, my jsme těmi, kdo Boží slovo přijímají a s Boží pomocí podle něho žijí.

Ježíš řekl: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný.“ Matoušovo evangelium 7:24-27