Oznámení

 COVID INFO:

Od 10.9. je dle nařízení MZ povinné zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorech bez ohledu na počet účastníků. Na společná shromáždění si proto nezapomeňte vzít roušku/šátek nebo obličejový štít. Děkujeme za dodržování všech hygienických požadavků a pokynů.

Pražské bohoslužby probíhají v úterý a v pátek v 19 hodin. V neděli se koná bohoslužba od 11  hod. 

Dětská shromáždění probíhají v neděli souběžně s hlavními bohoslužbami v samostatných prostorách dětské církve. 

Provádíme pravidelnou dezinfekci prostor.

Církev Oáza

 

Všechny akce a pravidelná shromáždění na jednom místě

Poslední

příspěvky na blogu

Boží církev

Boží církev

Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Skutky 20:28 (B21) Když jsem se seznámil se sestrou Margaret, velmi záhy mi došlo, jak velmi miluje a jak moc si váží svého otce....

Aktivace slova

Aktivace slova

Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“ Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a...

Ochránce a obránce

Ochránce a obránce

Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: „Vzal si za ženu Kúšanku!“ Říkali také: „Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?“ A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí...